Vertrouwd en kundig bouwtoezicht

Kwaliteit, controle, naleving wet en bouwbesluit

Wanneer een bouwwerk in uitvoering is, is het belangrijk dat er door een onafhankelijke partij gecontroleerd wordt, of dat wat op de bouwplannen aangegeven staat, ook daadwerkelijk wordt gebouwd en dat er kwaliteitsborging plaatsvindt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende werkzaamheden: controle van het tekenwerk, het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering en het signaleren van afwijkingen. Toezichthouder Jan Dekker houdt projectmatig toezicht op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Bij klachten of meldingen wordt er onderzoek gedaan en er wordt meegewerkt aan het zoeken naar een gepaste oplossing. De opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden middels (constaterings)rapportage en registratie. Afhankelijk van de projectgrootte kan het toezicht variëren, van enkele uren per week tot meerdere dagen per week.

Bouwtoezicht uitgevoerd door Goed Beheer en Onderhoud B.V. in opdracht van Equans.

Bel ons voor meer info